Bagels Beans logo rond

Privacystatement

Privacy- en cookiebeleid

Laatst bijgewerkt april 2023

 

Bagels & Beans B.V. (“Bagels & Beans”) is de partij die verantwoordelijk is voor het verwerken van jouw persoonsgegevens en respecteert de privacy van individuen. In onderhavig privacy- en cookiebeleid is uiteengezet is uiteengezet op welke wijze Bagels & Beans en de bijbehorende franchisenemers (“wij” of “ons”) jouw persoonlijke informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en beschermen.

 

Wanneer je een van onze websites bezoekt, bestelt bij een van onze vestigingen (waaronder franchisezaken) of persoonlijke informatie aan ons verstrekt, stem je ermee in dat jouw informatie wordt verzameld, bewaard, gebruikt en openbaar gemaakt op de wijze die in dit privacybeleid is uiteengezet. Verwijzingen naar ‘website’ omvatten het volgende: www.bagelsbeans.nl , www.bagelpower.nl, www.bestel.bagelsbeans.nl,  of welke andere site, services (waaronder webservices), software of toepassing dan ook die of welk ander medium dan ook dat door Bagels & Beans wordt beheerd.

 

Je bent niet verplicht om persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, maar als je de informatie die we nodig hebben niet verstrekt, kunnen we je mogelijk niet helpen of kunnen we jouw bestelling mogelijk niet verwerken. Als je het niet eens bent met de procedures die zijn beschreven in dit privacybeleid, wordt je verzocht om ons geen persoonlijke informatie te verstrekken en om interactie met onze websites te vermijden.

 

Het privacybeleid van Bagels & Beans maakt deel uit van de algemene voorwaarden. Je kunt deze vinden door gebruik te maken van de volgende koppeling: https://www.bagelsbeans.nl/nl/algemene-voorwaarden

Herzieningen van dit beleid

Het is mogelijk dat we dit beleid van tijd tot tijd herzien wanneer dat nodig mocht blijken. Controleer deze website daarom regelmatig, zodat je op de hoogte blijft van eventuele herzieningen. Als wij van mening zijn dat eventuele substantiële wijzigingen in dit beleid in belangrijke mate op jou van invloed zullen zijn, wordt je per e-mail hiervan in kennis gesteld of zal er een kennisgeving worden geplaatst op de startpagina (www.bagelsbeans.nl) van onze websites en zullen we jou anderszins informeren, indien dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving op het vlak van gegevensbescherming. Je kunt aan de hand van de datum bij laatst bijgewerkt hierboven controleren wanneer dit privacybeleid voor het laatst is herzien.

 

Als je onze websites blijft gebruiken, een bestelling doet bij onze zaken of ons verdere persoonlijke informatie verstrekt nadat dit beleid is gewijzigd, wordt verondersteld dat je het herziene beleid hebt geaccepteerd.

Welke informatie wordt verzameld

Wij verzamelen informatie die we nodig hebben om jouw bestellingen te verwerken, om je te registreren voor een account, om jouw sollicitatie ten behoeve van een baan of franchise-aanvraag te verwerken of om andere diensten en/of hulp te bieden waar je om hebt gevraagd. Waar dat mogelijk is, bieden wij je de mogelijkheid om anoniem met ons te communiceren.

 

De persoonlijke informatie die we van je verzamelen en bewaren (“informatie”), omvat informatie zoals je voornaam en achternaam, je postadres, je telefoonnummer(s) en mobiele nummer(s), je e-mailadres, de details van je bestelling, de zaak die is gekozen voor het afhalen van bestellingen en je IP-adres.

 

Wanneer je solliciteert bij Bagels & Beans of franchisenemer van Bagels & Beans wilt worden, zullen wij je om enige informatie vragen om (met jouw instemming) je geschiktheid als werknemer van Bagels & Beans of franchisenemer te kunnen toetsen.

 

Wanneer je online bij ons bestelt met het internetbestelsysteem van Bagels & Beans (ongeacht of dit via de website van Bagels & Beans of een toepassing op een smartapparaat gebeurt), verzamelen we aanvullende informatie over je, zoals:

 • je IP-adres als onderdeel van jouw bestelling;
 • je feedback;
 • je menuvoorkeuren en eerdere bestelinformatie;
 • eventuele afhaalinstructies of opmerkingen.

Hoe verzamelen we informatie?

We verzamelen informatie op verschillende manieren, waaronder wanneer je:

 • een van onze websites bezoekt (waaronder welke toepassing dan ook die door Bagels & Beans wordt beheerd);
 • je registreert voor het gebruik van een van de platforms die worden gebruikt door of namens Bagels & Beans
 • wanneer je ‘Vind ik leuk’ gebruikt voor onze Facebook-pagina of deelneemt aan enquêtes, promotieacties en wedstrijden via onze Facebook-pagina;
 • onze sociale mediapagina’s/profielen gebruikt of volgt, zoals Google+, Twitter, Facebook en Instagram;
 • bestelt via een winkel, een telefoon, het internetbestelsysteem van Bagels & Beans, de mobiele site of welke toepassing dan ook;
 • bij ons solliciteert;
 • communiceert via onze franchise- of wervingswebpagina of deelneemt aan de franchise- of sollicitatieprocedure;
 • onze mobiele toepassingen gebruikt;
 • meedoet aan een wedstrijd of promotie-actie via welk medium dan ook;
 • je inschrijft voor onze eDM-mailinglijst;
 • deelneemt aan een enquête;
 • deelneemt aan focusgroepen, enquêtes en activiteiten op het gebied van marktonderzoek;
 • informatie aanvraagt over ons franchisesysteem;
 • feedback over de website verzendt;
 • een vraag verzendt aan de privacymedewerker.

 

Met uitzondering van hetgeen in dit privacybeleid is vermeld, verzamelen Bagels & Beans of de franchisenemers van Bagels & Beans informatie rechtstreeks van je. Er kan echter sprake zijn van gelegenheden waarbij jouw informatie wordt verzameld via iemand anders (het is bijvoorbeeld mogelijk dat Bagels & Beans jouw informatie verzamelt via franchisenemers van Bagels & Beans). Waar Bagels & Beans of de franchisenemers van Bagels & Beans jouw informatie verzamelen via andere personen, zal Bagels & Beans of de franchisenemer al het redelijke doen om je hierover te informeren (als dit nog niet is bekendgemaakt in dit beleid). Jouw informatie wordt in overeenstemming met dit beleid door ons verzameld, bewaard, gebruikt en bekendgemaakt, ongeacht waar we de informatie verkrijgen.

Hoe gebruiken we informatie?

We gebruiken jouw informatie voor het doel waarvoor deze aan ons is verstrekt, andere gerelateerde doeleinden en zoals volgens de wet is toegestaan of vereist. Dergelijke doeleinden betreffen het volgende:

 • je een e-mail en/of sms sturen voor het bevestigen van je bestelling;
 • het verder verwerken van bestellingen die je bij ons doet (bijvoorbeeld het communiceren over de bestelling);
 • telefonisch contact met je opnemen om je te informeren dat jouw bestelling gereed is om te worden afgehaald in een van onze zaken;
 • het verwerken van sollicitaties of franchise-aanvragen die wij van jou ontvangen;
 • het beoordelen van prijsvragen en het uitreiken van prijzen, onderscheidingen en aankopen;
 • het verlenen van andere hulp, producten en/of diensten waar je om hebt gevraagd;
 • het vaststellen van het aantal bezoekers op onze websites en het uitvoeren van beoordelingen van onze websites;
 • je op de hoogte houden over wijzigingen van onze websites, goederen en/of diensten;
 • je verzoeken deel te nemen aan marktonderzoek (waaronder focusgroepen, panels en enquêtes), zodat we een beter inzicht krijgen in de behoeften van onze klanten en voor het daar op afstemmen van onze toekomstige producten en diensten. Dit gebeurt uitsluitend per e-mail (als je hebt ingestemd met het ontvangen van dergelijke berichten);
 • het analyseren van bestellingen en koopgewoonten, zodat we de bestelervaring, producten en diensten beter op onze klanten kunnen afstemmen;
 • het toesturen van aanbiedingen of informatie over onze producten of diensten, waarvan wij denken dat deze interessant zijn voor jou (dit zal per e-mail worden gedaan, als je daarvoor toestemming geeft gedurende het plaatsen van de bestelling op bestel.bagelsbeans.nl)
 • je vragen om feedback over onze producten en/of diensten;
 • het reageren op eventuele klachten, vragen en feedback;
 • je gegevens uit onze databases verwijderen;
 • het analyseren van verkooptrends, voorraadbeheer en verkoop- en voorraadrapportages;
 • eventuele andere doelen die worden vastgesteld op het moment dat jouw informatie wordt verzameld; en
 • om fraude te voorkomen, te voldoen aan welke wettelijke verplichting dan ook of zoals anderszins wettelijk is toegestaan of vereist.
 • je op de hoogte stellen van een bestelling die niet / niet tijdig is afgemaakt. Hiervoor hoef je niet te zijn ingelogd.
 • Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

 

Soms ontvangen wij gegevens van onze filialen, klanten en andere derde partijen die ons (of deze anderen) inzicht kunnen verschaffen in (online) bestel- en koopactiviteiten van onze klanten en die in het algemeen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de Bagels & Beans-ervaring voor onze klanten. Een bestelling van een klant kan ons bijvoorbeeld informatie over de klant bieden (zoals welke dranken of bagels de voorkeur hebben) waarmee we de doeltreffendheid van de bestelervaring van de klant kunnen meten en op basis waarvan we de kwaliteit daarvan kunnen verbeteren.

 

Het kan ook zijn dat we gegevens samenvoegen op basis van informatie die we al over de klant hebben, zodat we een verscheidenheid aan producten, aanbiedingen en voorzieningen aan onze klant kunnen aanbieden of voorstellen of zodat we de bestelervaring van de klant kunnen aanpassen.

Solliciteren bij Bagels & Beans

Wanneer je bij ons naar een baan solliciteert, verzamelen wij (of onze franchisenemer, wanneer dat van toepassing is) de volgende gegevens van jou: je volledige naam, je geboortedatum, of je gerechtigd bent om in Nederland te werken, je privéadres, je telefoonnummers voor contact, je e-mailadres, je werkervaring, referenties (het is jouw verantwoordelijkheid om contactgegevens aan ons te verstrekken van personen die je nadrukkelijk toestemming hebben verleend om hun persoonsgegevens op te nemen in je sollicitatie), je beschikbaarheid, je rijbewijsgegevens en je geslacht.

 

Je erkent dat je ons toestemming hebt gegeven voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven vermelde informatie om jouw geschiktheid als werknemer of werknemer bij een franchisenemer te kunnen beoordelen.

 

Na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaren wij jouw sollicitatiebrief, cv, correspondentie, persoonsgegevens, getuigschriften en verklaring omtrent gedrag (VOG’s) 3 maanden. Heb je hier geen toestemming voor gegeven, dan bewaren wij jouw gegevens maximaal 4 weken. Na deze 3 maanden of 4 weken worden al jouw gegevens bij ons verwijderd. 

Franchise-aanvraag

Wanneer je een franchise-aanvraag bij ons indient, verzamelen wij de volgende gegevens van je: je volledige naam, je adres, je nationaliteit, je telefoonnummers voor contact, je e-mailadres, je burgerlijke staat, kinderen, of je over een rijbewijs beschikt, je taalvaardigheden, informatie over je gezondheid, opleidingen, werkervaring, zakelijke ervaring, arbeidsverleden, financiële positie en kredietwaardigheid.

 

Je erkent dat je ons toestemming hebt gegeven voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven vermelde informatie om jouw geschiktheid als werknemer bij een franchisenemer of franchisenemer te kunnen beoordelen.

Franchise-aanvraag

Bagels & Beans en de franchisenemers van Bagels & Beans slaan geen creditcardgegevens op bij bestellingen die in de zaken worden gedaan. Bestellingen via internet kunnen als volgt worden betaald: contant in de zaak, via betaalkaarten in de zaak, via waardebonnen in de zaak.

Bekendmaking van informatie aan derde partijen

Waar gepast, kunnen Bagels & Beans en de franchisenemers van Bagels & Beans onderling en met andere partijen uw informatie uitwisselen:

 • om het doel te bereiken waarvoor de informatie aan ons is verstrekt;
 • met aan ons gelieerde eenheden, leveranciers en derde partijen die aan ons of namens ons diensten leveren (bijvoorbeeld aanbieders van IT-beheer, derde partijen die analyses van klantbestellingen bieden, aanbieders en verwerkers op het gebied van IT en cloudopslag);
 • rechtspersonen waarvoor je ons nadrukkelijk toestemming hebt verleend voor het bekendmaken van jouw informatie;
 • welke andere rechtspersoon dan ook waaraan wij of onze franchisenemers anderszins volgens de wet informatie mogen of moeten bekendmaken;
 • als jouw persoonlijke informatie wordt verzameld in verband met een gezamenlijke promotor of dienstverlener, aan die gezamenlijke promotor of dienstverlener voor marketing- en onderzoeksdoeleinden zoals gecommuniceerd als onderdeel van de promotie op het moment van het verzamelen van jouw informatie en in overeenstemming met de toepasselijke vereisten van de wetgeving op het vlak van gegevensbescherming;
 • met enige andere derde partij die aan jou is bekendgemaakt op het moment dat jouw informatie werd verzameld of nadat jouw informatie werd verzameld en op voorwaarde dat aan andere toepasselijke vereisten van de wetgeving op het vlak van gegevensbescherming wordt voldaan.

Toegang, nauwkeurigheid en beveiliging

Wij zullen onze uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de informatie die wij van je verzamelen en bewaren nauwkeurig, compleet en actueel is. We raden je echter aan om ons te informeren over wijzigingen in jouw informatie, zodat we over een nauwkeurige, complete en actuele versie van jouw informatie kunnen beschikken. Je wordt verzocht ons in kennis te stellen als je denkt dat jouw informatie moeten worden bijgewerkt of gecorrigeerd.

 

Je kunt op elk gewenst moment om toegang tot jouw informatie en om correctie daarvan vragen. Dergelijk verzoeken dienen rechtstreeks aan ons te worden gericht door contact met ons op te nemen (zie de sectie Contact opnemen hierna).

 

Wij hebben adequate maatregelen getroffen om jouw informatie te beschermen tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang, aanpassing of bekendmaking. De veiligheidsmaatregelen omvatten versleuteling, firewalls, fysieke en logische toegangsbescherming, automatische toegangsregistratie en -bewaking en uitgebreide beveiligingsmaatregelen die zijn getroffen door onze IT-leveranciers. Deze laatste beschikken over een ISO-certificering en worden periodiek gecontroleerd.

 

Geen enkele gegevensbeschermings- of beveiligingsmaatregel is echter geheel veilig en we kunnen de beveiliging van jouw informatie dan ook niet garanderen, en dit geldt in het bijzonder bij online overdrachten. Je moet ervoor zorgen dat jouw informatie wordt beschermd (bijvoorbeeld door het beschermen van je gebruikersnamen en wachtwoorden) en je moet ons zo snel mogelijk in kennis stellen wanneer jij je bewust wordt van eventuele inbreuken op de beveiliging.

Cookies en vergelijkbare methoden

Een cookie is een stukje informatie dat onze webserver naar jouw machine kan verzenden wanneer je een van onze websites bezoekt. Onze websites gebruiken cookies en vergelijkbare methoden voor de volgende doeleinden:

 1. Statistische en analytische doeleinden om in kaart te brengen hoe onze website wordt gebruikt en op welke wijze er op onze website wordt genavigeerd, inclusief het aantal bezoeken, de frequentie en duur van de bezoeken en de populairste sessietijdstippen. Bagels & Beans kan deze informatie gebruiken om de website van Bagels & Beans te evalueren en te verbeteren.
 2. We gebruiken ook tracking cookies voor het bevorderen van de integratie van onze website met sociale media, zoals Facebook, Twitter en Google wanneer je bent aangemeld bij deze media. Deze cookies worden gebruikt om bij te houden welke websites en pagina’s je bezoekt naast onze Website om zo je gegevens te verzamelen over je surf-geschiedenis. Met deze gegevens kunnen we je advertenties laten zien die relevanter voor je zijn en beter aansluiten bij je interesses. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om het aantal keer dat je een advertentie ziet, te beperken en om de effectiviteit van onze digitale reclamecampagnes te meten.
 3. Om je te herkennen wanneer je onze sites opnieuw bezoekt en om jouw toegang tot verschillende pagina’s binnen onze sites te coördineren. Wanneer je daar om hebt gevraagd, gebruiken we tevens cookies om jouw voorkeuren op te slaan voor jouw volgende bezoek. Wanneer je bijvoorbeeld een nieuwe bestelling voor een bagel plaatst, wordt je de mogelijkheid geboden om jouw bestelling persoonlijk af te stemmen, zodat deze op het systeem wordt opgeslagen voor toekomstig gebruik. Er wordt een cookie op jouw systeem geplaatst dat ons in staat stelt jouw computer te herkennen wanneer je een volgende keer terugkomt om je favoriete bagel te bestellen.

 

Je kunt jouw browser zo instellen dat het gebruik van cookies en vergelijkbare methoden wordt geweigerd. Houd er rekening mee dat je in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Koppelingen naar andere sites

 1. Onze website kan koppelingen naar andere websites van derde partijen bevatten. Een koppeling naar een website van een derde partij houdt geen bevestiging in van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze website of de bijbehorende inhoud en iedere verzameling van informatie door een dergelijke website is onderworpen aan het privacybeleid van de desbetreffende website.

   

  Hoe kun je je afmelden voor berichten die je van ons ontvangt?

  1. Als je geen e-mailberichten van ons meer wilt ontvangen, klik je op de koppeling voor afmelden.
  2. Als je jouw gegevens uit onze marketing- en communicatiedatabases wilt verwijderen, stuur je een e-mailbericht naar de privacymedewerker via privacy@bagelsbeans.nl

Klachtenprocedure

Als je een klacht wilt indienen over een inbreuk op dit beleid of de privacybeginselen van de Wet bescherming persoonsgegevens of de Telecommunicatiewet kun je deze via de onderstaande contactgegevens indienen bij de coördinator voor het privacybeleid van Bagels & Beans. Je moet voldoende details over je klacht verstrekken en eventueel stavende bewijsstukken en/of informatie.

 

De coördinator voor het privacybeleid van Bagels & Beans zal de klacht onderzoeken en vaststellen welke maatregelen we zullen treffen om jouw klacht te verhelpen. Wij zullen contact met je opnemen als we eventueel aanvullende informatie van je nodig hebben en wij zullen je schriftelijk in kennis stellen van het besluit van de coördinator voor het privacybeleid van Bagels & Beans. Als je niet tevreden bent met het besluit, kun je contact met ons opnemen om je bezwaren te bespreken of een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Contact met ons opnemen

Als je vragen hebt over dit beleid, kun je contact opnemen met de coördinator voor het privacybeleid van Bagels & Beans: Maarssenbroeksedijk 9, 3542 DL Utrecht, + 31 (0) 30 240 90 95 of privacy@bagelsbeans.nl