Bagels Beans logo rond

Algemene voorwaarden

1. Overeenkomst

1.1 Door het plaatsen van een bestelling op de website http://www.bagelsbeans.nl accepteer je het aanbod van de franchisenemer van Bagels & Beans B.V. bij wie je de bestelling ophaalt en ga je een overeenkomst aan met deze franchisenemer. Deze franchisenemer zal je bestelling bereiden en klaarzetten op het door jouw gekozen tijdstip. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot de desbetreffende franchisenemer. De contactgegevens van de desbetreffende franchisenemer vind je terug op de website www.bagelsbeans.nl//over/vestigingen. In de bevestigingsmail die je ontvangt naar aanleiding van je bestelling worden de gewenste ophaaltijd en –locatie bevestigd. Betalingen van bestellingen worden gedaan in de vestiging waar de bestelling wordt opgehaald. Bagels & Beans BV en/of haar franchisenemers zijn hierna ook aan te duiden als Bagels & Beans.

 

Bedrijfsgegevens:
Bagels & Beans BV
KVK-nummer 39060526
BTW-nummer NL 810337253B01

 

Maarssenbroeksedijk 9
3542 DL Utrecht
Tel: 030 – 2409090

 

1.2 In het kader van deze overeenkomst worden er door Bagels & Beans B.V. en haar franchisenemers persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met jouw persoonsgegevens kun je ons privacystatement raadplegen.

 

1.3 Bagels & Beans B.V. en haar franchisenemers zullen jouw persoonsgegevens in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Afhalen

2.1 De bestellingen geplaatst via de website bestel.bagelsbeans.nl kunnen worden opgehaald in een vestiging naar keuze. Enkele vestigingen hebben er voor gekozen om zelf te bezorgen.

 

2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 15 minuten voor sluitingstijd van de desbetreffende winkel. De openingstijden staan vermeld op de vestigingspagina.

 

2.3 Alhoewel er naar gestreefd wordt jouw bestelling op het door jou gekozen afhaalmoment klaar te hebben staan, zijn er altijd omstandigheden, zoals drukte in de vestiging zelf, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.

 

2.4 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op jou nadat de bestelling is afgehaald en betaald.

 

2.5 Wanneer je niet blij bent over een non-food item dat je bij ons afgehaald hebt (bijvoorbeeld servies of een jute tas) dan kun je dat item, mits ongebruikt en in de originele verpakking, met de originele kassabon ruilen of terugbrengen in de vestiging waar het item is gekocht.

3. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kunnen Bagels & Beans B.V. en haar franchisenemers achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.

 

3.2 Bagels & Beans B.V. en haar franchisenemers zijn te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

 

3.3 Het toesturen van aanbiedingen of informatie over onze producten of diensten, waarvan wij denken dat deze interessant zijn voor jou (dit zal per e-mail worden gedaan, als je daarvoor toestemming geeft gedurende het plaatsen van de bestelling op bestel.bagelsbeans.nl).

4. Betaling

4.1 Voorafgaande betaling bij bestellen van food-producten via de bestel.bagelsbeans.nl is mogelijk via iDeal of creditcard. Deze worden verwerkt via het beveiligde platform van onze betalingspartner MultiSafePay BV. Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met hallo@bagelsbeans.nl.

 

4.2 Bagels & Beans kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite. Retourbetalingen worden gedaan via hetzelfde betaalmiddel als de order mee is voldaan (zoals iDEAL). Retourbetaling geschiedt binnen 3 werkdagen uur na ontvangst geretourneerde artikelen (retourneren van cadeau- en stempelkaarten is niet mogelijk).

 

4.3 Elke betaling op onze webshop (https://giftcard.urdsolutions.nl/bagels/) waarin enkel koffiebonen voor thuis of kantoor worden verkocht kan op de volgende manier worden betaald: iDEAL

  

4.4 URD Solutions dient als partner voor de financiële afhandeling van elke webshop order.

 

Bedrijfsgegevens:
URD Software BV
BTW-nummer 80745681001
KVK- nummer 30150778

 

Fluorietweg 35
1812RR Alkmaar

5. Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

 

5.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

 

5.3 De Partijen zijn de prijs verschuldigd die Bagels & Beans in haar bevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Bagels & Beans worden gecorrigeerd.

 

5.4 Voor Consument worden bezorgkosten in rekening gebracht indien de bestelling lager is dan €50,00, tenzij anders vermeld. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Consument medegedeeld.

6. Levering en leveringstijd

6.1 Bagels & Beans zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

 

6.2 Bestellingen op de webshop (https://giftcard.urdsolutions.nl/bagels/) worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Bagels & Beans ernaar om bestellingen die voor 17.00 uur op een werkdag zijn geplaatst binnen 3 werkdagen te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Bagels & Beans kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

 

6.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op degene die het heeft afgenomen.

 

6.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 

6.5 Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Bagels & Beans het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

 

6.6 De Partijen zijn verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Bagels & Beans gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat de bevoegde rechter Bagels & Beans van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Bagels & Beans gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

7. Gebreken en klachttermijn

7.1 Na het ontvangen van een bestelling via de bestelsite bestel.bagelsbeans.nl of de webshop (https://giftcard.urdsolutions.nl/bagels/) is de ontvager verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Klachten die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten binnen 7 dagen na ontvangst (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet konden worden geleverd), aan Bagels & Beans ter kennisgeving worden gebracht.

8. Afkoelperiode, herroeping en ruiling

8.1 U heeft het recht uw bestelling op de webshop tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Dit geldt alleen voor merchandise producten. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Ook de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor rekening van Bagels & Beans. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk en niet verder dan nodig om de aard, kenmerken en werking van het product te kunnen beoordelen – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

9. Rechten van intellectuele eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) http://www.bagelsbeans.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Bagels & Beans B.V., aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website http://www.bagelsbeans.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is je niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking-/ reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Bagels & Beans B.V., aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

10. Aansprakelijkheid

10.1 De totale aansprakelijkheid van Bagels & Beans B.V. en haar franchisenemers wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

 

10.2 De aansprakelijkheid van Bagels & Beans B.V. en haar franchisenemers voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

 

10.3 De aansprakelijkheid van Bagels & Beans B.V. en haar franchisenemers voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

11. Toepasselijk recht

11.1 De overeenkomsten tussen Bagels & Beans B.V. en haar franchisenemers en jou worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.